ING. ARCH. ALEXANDR WAGNER

ČLEN ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ, REGISTRACE Č. 00823

ČINNOST ARCHITEKTONICKÉ KANCELÁŘE JE ZAMĚŘENA NA PRÁCE V OBLASTI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, NA REKONSTRUKCE PAMÁTEK A NOVOSTAVBY, ZEJMÉNA V HISTORICKÉM PROSTŘEDÍ. V TÉTO OBLASTI ZAJIŠŤUJE KOMPLEXNÍ PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU, NÁVRHY INTERIÉRŮ, POTŘEBNÉ PRŮZKUMY A ZAMĚŘENÍ.


SE SVÝMI OVĚŘENÝMI PARTNERY ZAJIŠŤUJE I SPECIÁLNÍ ČINNOSTI V OBLASTI KONSTRUKCÍ:

ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ

PRŮZKUMY A PROJEKTY ODVLHČENÍ

STAVEBNĚ HISTORICKÉ PRŮZKUMY

INŽENÝRSKOU ČINNOST

STATICKÉ POSUDKY A PROJEKTY STATICKÉHO ZABEZPEČENÍ


NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NAŠÍ PRÁCE JSOU NÁVRHY, PROJEKTY A AUTORSKÉ DOZORY PŘI REALIZACI ÚPRAV V HISTORICKÝCH ČÁSTECH MĚST.