AREÁL KLÁŠTERA FRANTIŠKÁNŮ V HOSTINNÉM – STUDIE REKONSTRUKCE

control_01 control_02 control_03 control_04 control_05 control_07 control_11

KLIENT: MĚSTO HOSTINNÉ

AREÁL KLÁŠTERA FRANTIŠKÁNŮ (VYJMA KOSTELA SV.FRANTIŠKA SERAFINSKÉHO) ZANEDBANÁ ÚDRŽBA DO KONCE 80.LET 20.STOLETÍ A ZAPOČATÁ PŘESTAVBA NA KULTURNÍ DŮM, KDY DOŠLO K VELMI RAZANTNÍM ZÁSAHŮM. OD TÉ DOBY JE OBJEKT NADÁLE NEVYUŽITÝ.

PO REKONSTRUKCI BUDE AREÁL SLOUŽIT PRO KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY S NEDÍLNOU SOUVISLOSTÍ JEDINEČNÉ SBÍRKY SÁDROVÝCH ODLITKŮ GALERIE ANTICKÉHO UMĚNÍ.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE JE ZALOŽENA NA DŮSLEDNÉM ZACHOVÁNÍ VŠECH DOCHOVANÝCH ARTEFAKTŮ AREÁLU, JEJICH REKONSTRUKCE A DOPLNĚNÍ PODLE ZÁSAD PAMÁTKOVÉ PÉČE VČETNĚ REKONSTRUKCE KLÁŠTERNÍ ZAHRADY.