REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO DOMU V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI HRADEC KRÁLOVÉ

01 02 03 10 04 05 06 07 08 09 11 12

KLIENT: SOUKROMÁ PRÁVNICKÁ OSOBA

DŮM V ŘADOVÉ ZÁSTAVBĚ, POSLEDNÍ Z KANOVNICKÝCH. NA OBDÉLNÉM NEPRAVIDELNÉM PŮDORYSU TŘI NADZEMNÍ PODLAŽÍ A DVOJÚROVŇOVÝ SUTERÉN. ORGANISMUS DOMU PROŠEL VELMI SLOŽITÝM VÝVOJEM, CHARAKTERISTICKÝM PRO HISTORICKÉ JÁDRO MĚSTA. PO PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH STAVEBNĚ HISTORICKÉM A RESTAURÁTORSKÉM SE V PRŮBĚHU VYKLIZOVACÍCH PRACÍCH POTVRDILA VÝJIMEČNOST JEHO ARCHITEKTONICKÉ A UMĚLECKÉ VÝBAVY.


1.PODZEMNÍ A 1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ V PŘEVÁŽNÉ MÍŘE KLENUTÁ VALENÝMI KLENBAMI S VÝSEČEMI. ZCELA OJEDINĚLÉ V RÁMCI HISTORICKÉHO JÁDRA HRADCE KRÁLOVÉ JSOU DŘEVĚNÉ TRÁMOVÉ STROPY S VĚTŠÍ ČÁSTI MALOVANÉ. ROVNĚŽ PATROVÁ HALA ZASLOUŽÍ OBDIVU. ULIČNÍ NOVORENESANČNÍ FASÁDA SETŘELA PŮVODNÍ ROZVRŽENÍ S PODLOUBÍM A VYSOKÝM BAROKNÍM ŠTÍTEM.


SNAHOU BYLA CITLIVÁ REKONSTRUKCE (RESTAURACE) S MINIMALIZOVÁNÍM STAVEBNÍCH ZÁSAHŮ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. PŘÍSTUP ARCHITEKTA, RESTAURÁTORA A KLIENTA TEDY SPOČÍVAL VE CTĚNÍ PAMÁTKOVÝCH HODNOT DOMU.


POSTUPNÉ ODHALOVÁNÍ PŮVODNÍCH KONSTRUKCÍ (RESP.STARŠÍCH ŘEŠENÍ). NÁLEZY DALŠÍCH MALOVANÝCH TRÁMŮ A ODHALENÍ VÝKLENKŮ A PŮVODNÍCH OTVORŮ, PŮVODNÍ BAREVNOSTI BYLY DŮKAZEM SPRÁVNOSTI TOHOTO POSTUPU. Z TOHOTO VELMI OPATRNĚ VYPREPAROVANÉHO STAVU SE STANOVILY STAVEBNÍ ÚPRAVY. NOVÉ KONSTRUKCE BYLY POTOM VOLENY ZCELA SOUDOBĚ ZA POUŽITÍ SKLA A KOVŮ.


REKONSTRUKCE PROBÍHALA ZA KONTINUÁLNÍ SPOLUPRÁCE S RESTÁRÁTORSKÝM ATELIÉREM ROMANA ŠEVČÍKA AKAD.MAL.REST.